Trafiknämnden

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

 

Trafiknämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och tekniska nämnden beslutat, de föreskrifter som finns i lag och förordning samt bestämmelserna i reglementet.

 

Trafiknämndens sammansättning utgörs av ledamöterna i tekniska nämndens arbetsutskott.

Ledamöter

Ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA)

Telefon: 070-330 14 46
E-post: carl-erik.almskoug@arboga.se

 

Vice ordförande

Mikael von Melsted (MP)

Telefon: 076-648 54 04

E-post: mikael.melsted@telia.com

 

Andre vice ordförande

Ola Eriksson (S)

Telefon: 070-340 94 45
E-post: ola.eriksson@arboga.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer