Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet samt den fysiska planeringen som består av att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser. Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård.

Trafiknämnd

Tekniska nämndens arbetsutskott utgör även kommunens trafiknämnd.
Här kan du läsa mer om trafiknämnden.

Ledamöter

Ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA)

Telefon: 070-330 14 46
E-post: carl-erik.almskoug@arboga.se

 

Vice ordförande

Mikael von Melsted (MP)

Telefon:

E-post:

 

Andre vice ordförande

Andreas Silversten (S)

Telefon: 073-662 03 61
E-post: andreas.silversten@arboga.se

 

Hans Svanqvist (M)
Anders Bjurström (M)
Richard Fallqvist (L)
Christer Löwenhamn (V)
Jonas Stenzelius (KD)
Börje Blomqvist (S)
Ola Eriksson (S)
Mikael Hedberg (S)
Ove Janse (S)
Tony Pehrsson (SD)

Ersättare

Bo Axelsson (M)

Erik Jirovsky (L)

Lars Löfgren (C)

Marcus Grönberg (KD)

Lars Lindén (S)

Razmus Schagerström (S)

Ann-Charlotte Karlsson (S)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer