Förbundsdirektion VMMF (miljö och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Valda ledamöter för perioden 2015-2018

 

Gunilla A. Aurusell, (S) Kungsör.
Ordförande 2015 och 2017. Vice ordförande 2016 och 2018.
Telefon 070 - 791 39 81
E-post: gunilla@aurusell.se

 

Dan Avdic Karlsson, (V) Arboga.
Ordförande 2016 och 2018. Vice ordförande 2015 och 2017.
Telefon 0589 - 137 25 och 073 - 699 63 59
E-post: dan.karlsson@arboga.se

 

Bert Elisson (S), Arboga
Telefon 073-403 91 00
E-post: bert.elisson@tele2.se

 

Owe Nyberg (L), Arboga

 

Joakim Rönnberg (S), Arboga
E-post: joakim.ronnberg@arboga.se

 

Kerstin Åkesson (MP), Kungsör
Telefon 070-306 64 09
E-post: kerstin.akesson@mp.se

 

Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Telefon 070-304 47 70
E-post: karlsson.gunnar@centerpartiet.se

 

Stellan Lund (M), Kungsör
Telefon 073-361 01 03
E-post: stellan.lund@kungsor.se

Ersättare

 

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Telefon 070-631 24 15
E-post: karl-bertil.eklund@outlook.com

 

Åke Rosendahl (S), Arboga
Telefon 0589-181 01

 

Sven Nilsson (MP), Arboga
Telefon 0589-146 62 och 070-540 66 94
E-post: svengnilsson@gmail.com

 

Kjell Wendin (KD), Arboga
Telefon 0589-133 72 och 070-162 90 66
E-post: kjell.wendin@kristdemokraterna.se

 

Urban Dahlgren (S), Kungsör

 

Ronny Moström (S), Kungsör
Telefon 073-916 69 12
E-post: ronny.mostrom@glocalnet.net

 

Petter Westlund (C), Kungsör
Telefon 070-535 42 87
E-post: petter.westlund@centerpartiet.se

 

Niclas Lund (M), Kungsör
Telefon 073-747 06 26
E-post: niclasl@live.com

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

 

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Västra Mälardalens Myndighetsförbund med kontaktuppgifter till tjänstemän

Kommunens taxor och avgifter, inklusive taxa för området bygg och miljö

Reglemente för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion (PDF)PDF

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (PDF)PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer