Förbundsdirektion VMMF (miljö och bygg)

Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund motsvarar de tidigare bygg- och miljönämnderna för Arboga och Kungsör. Direktionen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­området och byggnadsväsendet samt övriga uppgifter som tilldelats förbundet.

Förbundsdirektionens ansvarsområde omfattar i första hand följande lagar med förord­ningar, allmänna råd och lokala stadgar:

  • Miljöbalken
  • Livsmedelslagen
  • Tobakslagen
  • Lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
  • Lag om energideklaration för byggnader
  • Plan- och bygglagen (ej planläggning enl. Pbl kap. 4-7)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion ansvarar för dessa frågor inom både Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundsdirektionen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare, varav hälften från Kungsör och hälften från Arboga kommuns politiker.

Valda ledamöter för perioden 2015-2018

 

Gunilla A. Aurusell, (S) Kungsör.
Ordförande 2015 och 2017. Vice ordförande 2016 och 2018.
E-post: gunilla@aurusell.se

 

Dan Avdic Karlsson, (V) Arboga.
Ordförande 2016 och 2018. Vice ordförande 2015 och 2017.
E-post: dan.karlsson@arboga.se

 

Joakim Rönnberg (S), Arboga
E-post: joakim.ronnberg@arboga.se

 

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

 

Ingemar Johansson (L), Arboga

E-post: ingemar.johansson@arboga.se

 

Kerstin Åkesson (MP), Kungsör

 

Gunnar Karlsson (C), Kungsör

 

Stellan Lund (M), Kungsör
E-post: stellan.lund@kungsor.se

Ersättare

 

Mikael Hedberg (S), Arboga

 

Åke Rosendahl (S), Arboga

 

Mikael von Melsted (MP), Arboga

E-post: mikael.vonmelsted@arboga.se

 

Kjell Wendin (KD), Arboga

 

Urban Dahlgren (S), Kungsör

 

Ronny Moström (S), Kungsör

 

Petter Westlund (C), Kungsör

 

Niclas Lund (M), Kungsör

Reglemente

Verksamhets- och ansvarsområden regleras i Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

 

Till förbundsdirektionens förfogande finns Västra Mälardalens Myndighetsförbund vars tjänstemän har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Myndighetsförbundet har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa förbundsdirektionens beslut.

Mer information

Västra Mälardalens Myndighetsförbund med kontaktuppgifter till tjänstemän

Kommunens taxor och avgifter, inklusive taxa för området bygg och miljö

Reglemente för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion (PDF)PDF

Förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund (PDF)PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 november 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer