Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter:

Anders Röhfors (M)
Jonna Lindman (M)
Marianne Samuelsson (L)
Andreas Silversten (S)
Kjell Cladin (S)

Ersättare

Mikael von Melsted (MP)
Hans Ivarsson (C)
Kjell Wendin (KD)
Kjell Persson (S)
Kerstin Rosenkvist (S)

Presidium

Anders Röhfors (M) ordförande
Jonna Lindman (M) 1:e vice ordförande
Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

 

Ersättare kallas endast in när ordinarie ledamot inte kan delta vid utskottets sammanträden under en längre tidsperiod.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer