Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av sju ledamöter och sju ersättare.

Arbetsutskottet sammanträder följande tisdagar under 2023: 7 februari, 14 mars, 2 maj, 30 maj, 12 september, 24 oktober och 5 december

Ledamöter:

 


Ersättare
Presidium

ordförande
1:e vice ordförande

2:e vice ordförande


Ersättare kallas endast in när ordinarie ledamot inte kan delta vid utskottets sammanträden under en längre tidsperiod.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: