Kommunfullmäktiges sammanträdestider

Ordinarie plats: Kommunfullmäktigesalen, Rådhuset.

Ordinarie starttid: Klockan 18.15

Veckodag: Torsdag


Allmänhetens frågestund: klockan 18.15-18.30. Observera att den som ställer frågan måste vara närvarande på sammanträdet.

Sammanträdesdagar 2023

26 januari

9 mars

20 april

1 juni

24 augusti

12 oktober

23 november

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: