Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I Arboga har kommunfullmäktige 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare

Ersättare ska vara minst 1/4-del av ordinarie antal ledamöter.

Platserna i kommunfullmäktige fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet som hålls vart fjärde år. De partier som fått flest röster i valet har därmed flest platser i kommunfullmäktige.

 

Kommunfullmäktiges uppgift är att fatta övergripande beslut om viktiga kommunala frågor. Exempel på sådana frågor är kommunens budget och övergripande mål. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur pengarna ska fördelas och vilka mål som ska nås under de närmaste åren.

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande

Mats Öhgren (M)
Telefon mobil 070-259 21 97
mats.ohgren@arboga.se

Bild på Mats Öhgren.

Vice ordförande

Anders Bjurström (M)
Telefon: 073-4322036

anders.bjurstrom@arboga.se

Bild på Anders Bjurström

Andre vice ordförande

Joakim Rönnberg (S)

Telefon: 073-920 16 48

joakim.ronnberg@arboga.se

Bild på Joakim Rönnberg.

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Ledamöter

Liisa Pettersson
Agneta Bode
Stefan Arnoldsson
Ola Eriksson
Susanne Andersson
Joakim Rönnberg
Karl-Bertil Eklund
Lena Träff
Kjell Persson
Kerstin Rosenkvist
Andreas Silversten
Kjell Cladin
Anna-Lena Rehnman
Bert Elisson
Ove Janse
Karin Cladin

Ersättare

Aleksandra Janse
Mikael Hedberg
Lisbeth Friskman
Åke Rosendahl
Airi Andersson (opolitisk)

Inger Persson

Per Landén

Börje Blomkvist

Liberalerna

Ledamöter

Anders Cargerman
Marianne Samuelsson
Ingemar Johansson

Ersättare

Ove Nyberg
Gulshan Eminbeili

Moderaterna

Ledamöter

Anders Röhfors
Jonna Lindman
Mats Öhgren
Anders Bjurström
Eva Dahlén
Håkan Tomasson
Elisabeth Bertö
Kristina Fogwall-Bjurström

Tommy Karlsson

Ersättare

Arne Henriksson
Elvy Nilsson
Carl Egegren
Bo Axelsson

Eva Holstein

Omsorgspartiet i Arboga

Ledamöter

Carl-Erik Almskoug

Ersättare

Sune Gustafsson
Andreas Rosén

Centerpartiet

Ledamöter

Hans Ivarsson
Gun Järling-Aspås

Ersättare

Tomas Karlsson
Karl-Erik Magnusson

Miljöpartiet

Ledamöter

Karin Nilsson

Sven Nilsson

Ersättare

Maria Stefansson
Hannah Boberg

Vänsterpartiet

Ledamöter

Dan Karlsson
Inga-Lill Frössman

Ersättare

Lizzie Hultqvist
Manuel Huerta

Kristdemokraterna

Ledamöter

Jonas Stenzelius
Kjell Wendin

Ersättare

Roland Magnusson
Britt Lundberg

Sverigedemokraterna

Ledamöter

Tony Pehrsson
Pasi Ahlgren
-

-

Ersättare

Ersättare kan ej utses

Protokoll från kommunfullmäktige

Mer information om de olika partierna

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 september 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer