Kommunstyrelse­förvaltningen

Kommunstyrelse­förvaltningen har en samordnande roll i kommunen. Förvaltningen arbetar bland annat med strategisk utveckling, näringslivs- och turismverksamhet, kommuni­kation, marknadsföring, ekonomi och personalfrågor.

Sedan 1 januari 2019 ingår även samhällsbyggnadsfrågor i kommunstyrelseförvaltningens uppdrag, tidigare tekniska förvaltningen.

Verksamheter inom kommunstyrelseförvaltningen är

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: