För dig som är politiker i Arboga

Här hittar du direktlänkar till sidor på Arboga kommuns webbplats som kan vara till hjälp för dig som är förtroendevald.

Blanketter

Här hittar du Arboga kommuns blanketter.

Under rubriken Politiker/förtroendevalda finns bland annat blanketter för ersättning för resor eller förlorad arbetsinkomst. Hämta blanketten från hemsidan så du använder aktuell version.


Planer och styrdokument

Arboga kommuns planer och styrdokument.  

Där du finner bland annat:

  • Arvodesbestämmelser för förtroendevalda
  • Kommunfullmäktiges arbetsordning
  • Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer.
  • Strategisk och ekonomisk plan

Kommunens översiktsplan.

Årsredovisning och delårsrapport.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 februari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer