Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Pensioner

En minoritet av Sveriges 290 kommuner har placerat pengar i aktier, obligationer, försäkringar och dylikt för att garantera att likvida medel finns för framtida pensionsutbetalningar.

Arboga har valt att inte placera pengar utanför kommunen bland annat för att det kan finnas risker. Flera kommuner förlorade stora delar av sina placeringar i samband med finanskrisen då börserna dök från en dag till en annan.


Arboga kommun har valt att återlåna pensionsmedlen för att finansiera investeringar och på så sätt undvikit nyupplåning som annars hade behövts.


Arboga kommun har under flera år belastat resultatet med kostnader utöver de löpande kostnaderna för att försäkra sig om att ha beredskap när pensionskostnaderna ökar kraftigt. Vi behöver alltså inte tränga undan utrymmet för annan verksamhet ytterligare när pensionskostnaderna ökar mycket utan kan då använda tidigare avsatta medel.


Att vi under ett antal år belastat resultatet med en kostnad även för framtida pensionskostnader har bidragit till att vi har en god soliditet.

Soliditeten visar hur stor andel av våra tillgångar vi finansierat med egna medel och visar på den långsiktiga betalningsförmågan. Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2018/2019 till 23,5 procent.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: