Strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är kommunens mål och budget.
I den fastställer kommunfullmäktige årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera. Det görs bland annat i kommunens årsredovisning.


Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2018-2020

  • Skattesatsen för 2018 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2017.
  • Kommunens värdegrund, vision samt KF:s mål och mått antas.
  • Kommunstyrlesen bemyndigas att låna 84 mkr för att finansiera investeringar.
  • Pensionsåtaganden redovisas enligt fullfondsmodellen.
  • Den ekonomiska ramen 2018 minskas med 11 mkr jämfört med ramen 2017.
  • Styrelsen och nämnderna ska redovisa konsekvenser för verksamheten 2019 om den ekonomiska ramen minskas med  1,5 % jämfört med 2018.
  • Strategisk och ekonomisk plan för åren 2018-2020 antas.
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer