Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisning och delårsrapport är viktiga delar för uppföljning och analys av budgeten. Genom att ta reda på vad medborgarna i Arboga kommun får för pengarna och fråga varför det blev på ena eller andra sättet, skapas förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda rätt service till rätt kostnad.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Årsredovisningen är mycket viktig i budgetarbetet, här finns beskrivningar och kommentarer till verksamhetens inriktning, utveckling och utfall. Mål och resultat jämförs och förklaringar finns till varför det blev som det blev.

Delårsrapport

Delårsrapporten sammanfattar årets första åtta månader.

Snabba fakta

  • Kommunens ekonomiskt resultat 2018: 6,6 mnkr
  • Nämndernas ekonomiska resultat 2018: minus 28,3 mnkr
  • Nämndernas nettoinvesteringar 2018: 44,3 mnkr
  • Befolkning vid årsskiftet 2018/2019: 14 138 personer
  • Anställda i kommunen vårsskiftet 2018/2019: 1 060 tillsvidareanställda

Vill du läsa äldre årsredovisningar och delårsrapporter? Välkommen att kontakta ekonomikontoret på ekonomikontoret@arboga.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 december 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer