Hantering av synpunkter

Synpunkter som kommer in via post eller pappersblankett

  • Om en synpunkt kommer in via post eller via synpunktsblanketten ska den som lämnat synpunkten få en återkoppling via post, telefon eller e-post inom fem arbetsdagar.
  • Svaret ska lämnas av den förvaltning/förbund som synpunkten avser.
  • Om synpunkten kräver en åtgärd av något slag, ska den som skickat in synpunkten få ett svar om hur synpunkten hanterats inom tio arbetsdagar.

Synpunkter som kommer in via e-post

  • Skickas en synpunkt in via formuläret på www.arboga.se eller via e-post ska återkoppling ske inom två arbetsdagar. Detta gäller även felanmälan eller övriga frågor som kommer in till kommunen/förbundet.
  • Svaret ska lämnas av den förvaltning/nämnd som synpunkten avser.
  • Svaret ska innehålla ett tack för synpunkten, ett svar på eventuella frågor och en beskrivning av hur synpunkten hanteras.
  • Om synpunkten kräver en åtgärd av något slag, ska den som skickat in synpunkten få ett svar om hur synpunkten hanterats inom tio arbetsdagar.

Diarieföring

Alla synpunkter registreras i respektive nämnds/förbunds diarie.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: