Dialog och inflytande

Du kan alltid kontakta kommunen om du vill fråga eller diskutera något. Om du inte vet vilken person som kan svara på frågan kan du ringa till kommunens växel så kopplar de dig till rätt person. Telefonnumret är 0589-870 00.

Det går även bra att skicka e-post till Arboga kommun eller direkt till
förvaltningarna.

Sätt att påverka

Det finns flera möjligheter för dig som Arbogabo att vara med och påverka vad som beslutas i kommunen och hur kommunen ska utvecklas:

  • Genom att rösta i de kommunala valen är du med och väljer de politiker som
    ska besluta i kommunen de följande fyra åren.
  • Ta kontakt med en politiker och framför din synpunkt eller åsikt.
  • Engegera dig i ett politiskt parti.
  • Genom att vara medlem i en intresseorganisation som är rådgivande inom något av de kommunala råden så kan du vara med och påverka.
  • Genom att lämna in ett medborgarförslag så kan du som enskild person komma med förslag på förändring. Läs om medborgarförslag.
  • Allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Läs om allmänhetens frågestund.
  • I planprocessens samrådsskede finns möjlighet att påverka utformningen av planen. Läs om planprocessen.

Synpunkter, förslag och klagomål

Vill du klaga på något, ge beröm eller ge ett förslag går det bra att använda formuläret under rubriken synpunkter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer