Kommun och politik

Alla nyttjar vi på ett eller annat sätt de tjänster som kommunen ansvarar för. Vi är alla beroende av att vatten och avlopp, skola, äldreomsorg och vägunderhållet fungerar på ett tillfredsställande sätt.


Vi påverkas också av de beslut som tas i kommunen och av de visioner och strategier som läggs fast.


Här hittar du information om hur kommunen fungerar, vilka styrdokument som finns, hur du kontaktar poltiker och tjänstemän och vilka möjligheter du själv har att påverka kommunens utveckling.


Nyheter om kommun och politik

 • Kommunfullmäktige har beslutat om budgeten för 2023–2025
  Kommunfullmäktige beslutade om den Strategiska och ekonomiska planen, budgeten för 2023−2025, på sammanträdet den 24 november. Budgeten innebär att det blir en oförändrad kommunal skattesats i Arboga kommun på 22,41 kronor.
  Publicerat:
 • Arboga blir julfint med gran och belysning
  Årets gran pryder nu Stora Torget i Arboga. Under onsdagsmorgonen den 23 november fälldes och hämtades den från Högsta Koloniområde och samtidigt fortsätter arbetet med att smycka Arboga med julbelysning.
  Publicerat:
 • Arbete med vattenledningsnätet
  Korsningen Engelbrektsleden/Schelinska gatan
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: