Publicerad

Underhållsspolning av vattenledningsnätet mellan vecka 37 och 41

Exempelbild

AVAAB och AKTAB kommer att utföra renspolning av delar av vattenledningsnätet mellan vecka 37 och 41. Spolningarna görs för att avlägsna avlagringar i ledningarna.

Mellan klockan 22:00 och cirka 05:00 bör ingen tappning av vatten förekomma. Vattnet kommer tidsvis att vara avstängt. Du rekommenderas därför tappa upp vatten för att kunna dricka och spola i toaletten.

Vissa störningar och missfärgningar av vattnet kan förekomma. Spola då några minuter tills vattnet är klart.


Berörda områden är:

Vecka 37, Strömsnäsområdet

Vecka 37 och 38, Brattberget

Vecka 39, Ladubacksgärderna

Vecka 40, Prästgärdet

Vecka 40 och 41, Medåker


För mer upplysningar kontaktas:

Malin Dahlsberg, VA ingenjör, 0589-68 70 12 (dagtid) 

Marcus Göthenberg, anläggare, 073-765 73 73 (kvällstid)

Fredrik Wickman, anläggare, 079-098 63 47 (kvällstid)


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: