Pågående detaljplaner

Här kan du läsa om de olika detaljplaneprojekt som pågår i Arboga kommun.

Detaljplaner som fått laga kraft

Följande detaljplaner har nyligen fått laga kraft :

Kvarteret Bälgen:

Kommunstyrelsen har den 16 maj 2023 antagit detaljplaneändring för kv. Bälgen 8. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla den 22 maj 2023. Planen vann laga kraft den 16 juni 2023.

Handlingar:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.