Kameraövervakning

Arboga Vatten och Avlopp AB (AVAAB) bevakar vattenverk och områden med säkerhetskameror vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad. Här kan du läsa varför vi gör detta, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter.

Varför använder vi kamerabevakning?

AVAAB använder kamerabevakning för att förebygga och försvåra brottsliga gärningar på platser där AVAAB bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Bevakning och inspelning av video inom företagets områden

AVAAB har bevakning med hjälp av kameror för att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kamerabevakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Vad säger lagen?

Kamerabevakning är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e Dataskyddsförordningen). Det innebär att kamerabevakningen faller under det som kallas rättslig grund.

Behandling av personuppgifter

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där AVAABs kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Obehöriga har inte tillgång till övervakningsmonitorerna.

Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Kamerabevakningsmaterialet kan även komma att lämnas ut om behörig myndighet begär detta, exempelvis Polismyndigheten.

Kontakta oss

Har du frågor gällande kamerabevakning kan du kontakta AVAABs myndighetsbrevlåda avaab@arboga.se eller växeln på 0589-68 70 00.

Vid klagomål av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Datainspektionen som även är tillståndsgivare för kamerabevakning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: