Näringsämnenas kretslopp

I avloppsvattnet finns stora mängder fosfor och kväve, vilket kan återföras till jordbruksmark eller dina egna odlingar. Genom olika lösningar kan du på ett hygieniskt sätt bidra till kretsloppet av näringsämnen.

Många fritidshus tar redan hand om sitt avloppsvatten genom hygienisering eller kompostering och sprider det på den egna tomten. Detta är möjligt genom olika slags torrtoaletter, separationstoaletter och BDT-lösningar.


Även åretruntboenden med tillräckligt stor tomt kan ta hand om sitt avloppsvatten. Enligt Avloppsguiden behövs cirka 50 kvadratmeter per person och år för spridning av blandat avloppsvatten, och 10 kvadratmeter per person och år för spridning av enbart fekalier.


Med en sluten tank är det mer lämpligt att ha kontakt med jordbrukare som själva hygieniserar avloppsvattnet för att sedan gödsla med det.


BDT-vatten innehåller väldigt lite näringsämnen. Väljer du en kretsloppslösning behöver BDT-vattnet ofta behandlas separat, genom exempelvis markbädd, infiltration eller minireningsverk. För en BDT-anordning ställs inte lika hårda krav på rening som vid en anordning med både WC- och BDT-vatten.

Mer information från avloppsguiden.se

Källsorterat WC-avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källsorterande torra lösningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 06 juli 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer