Vatten och avlopp

Arbogas primära råvattentäkt är sjön Hjälmaren. Vattnet pumpas upp till vattenverket för rening och distribueras sedan till konsumenterna via cirka 11,2 mil vattenledningar. VA-verksamheten bedrivs sedan 2020 av det kommunala bolaget. Arboga Vatten och Avlopp (AVAAB).

Felanmälan
VA-taxa
SMS-tjänst vid avbrott
Lagar och regler

Aktuellt om vatten och avlopp

 • Underhållsspolning av vattenledningsnätet mellan vecka 37 och 41
  AVAAB och AKTAB kommer att utföra renspolning av delar av vattenledningsnätet mellan vecka 37 och 41. Spolningarna görs för att avlägsna avlagringar i ledningarna.
  Publicerat:
 • Planerad vattenavstängning i Götlunda
  2022-09-13 Underhållsarbetet är klart och vattnet är tillbaka till berörda fastigheter. 2022-09-12 AVAAB planerar underhåll av vattenledningarna söder om väg 572 i Götlunda.Berörda fastigheter är Holmsätter Björkhagen 206, Mötesplats Götlunda, Götvallen samt Najfallsvägen.Arbetet beräknas att starta klockan 22.00.Innan dess kan du tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Se till att alla vattenkranar är stängda under tiden underhållet pågår.
  Publicerat:
 • Vattenläcka i Medåker
  2022-09-06 kl. 17:20 Vattenläckan i Medåker är nu åtgärdad och och trycket är återställt. När vattnet är åter kan vattnet vara missfärgat. Spola då en stund tills vattnet är klart igen. 2022-09-06 Vattenläckan i Medåker är lokaliserad och kommer att lagas under dagen.Vattnet kommer att stängas av till boende på Eriksgatan samt Bejbyvägen 15 under tiden som läckan lagas. Boende uppmanas att tappa upp vatten för att dricka och att spola i toaletten.
  När vattnet är åter kan vattnet vara missfärgat. Spola då en stund tills vattnet är klart igen.

  2022-09-05 En vattenläcka har uppstått i Medåker under kvällen måndagen den 5 september.Felsökning kommer att utföras under tisdagen den 6 september.Boende i Medåker har dricksvatten. Fram till att läckan är lokaliserad och åtgärdad kan trycket vara lägre.
  Publicerat:
 • Dricksvattnet åter på Brattberget efter felsökning
  I samband med en felsökning under torsdagen den 19 augusti stängdes vattnet av för vissa abonnenter på Brattberget. Detta skedde i samband med ett redan planerat underhållsarbete. Tillgången till dricksvattnet är nu återställd.
  Publicerat:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: