Bild på planområdet

Detaljplan för Medborgarhuset

Detaljplan för Medborgarhuset (fastigheterna Lyran 2 och del av Sturestaden 3:1) är utställd på samråd mellan den 7 november - 28 november

Bakgrund, syfte och huvuddrag

I och med att det har skett en bolagisering av kommunens fastighetsverksamhet säljs en del av kommunens fastigheter till det kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning och fastighetsreglering är nödvändig så att plankartans bestämmelser stämmer överens med markförsäljningen och de nya ägandeförhållanden som gäller på platsen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för de fastighetsregleringar som krävs samt att göra användningen av Medborgarhuset mer flexibel genom att ändra användningsbestämmelserna.

Lägesbestämning

Planområdet är beläget i centrala Arboga norr om Arbogaån mellan Ahllöfsparken och Nytorget.

Synpunkter på förslaget

Har du eller den myndighet/fastighetsägare/organisation som du representerar synpunkter på förslaget ska dessa skriftligen ha inkommit till Tekniska förvaltningen senast 2017-11-28.

 

Du kan skicka in dina synpunkter med brev eller e-post:

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2017-11-22 till.

Tekniska förvaltningen, Planavdelningen

Box 45

732 21 Arboga

E-post: tekniska@arboga.se

 

Viktigt är att diarienummer (DNR 120/2017-214), namn, adress och vilken fastighet som ni äger eller myndighet/organisation som ni representerar finns angivet tillsammans med yttrandet.

 

Den som inte framfört skriftliga synpunkter vid granskningstidens slut kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Detaljplanen handläggs enligt de regler som gäller för ett standardförfarande.

Ta del av handlingarna

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 november 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer