Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för del av Måla 2:1 Ålhammarsudde

En ny detaljplan för del av Måla 2:1 vid Ålhammarsudde håller på att tas fram. Den finns utställd för samråd under tiden 2 november - 24 november 2016 på Tekniska förvaltningen i Rådhuset (Smedjegatan 5), på Stadsbiblioteket i Arboga samt på arboga.se.

Omvandlingen av området sker som ett led i att utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp genomförs. Syftet med planen är att möjliggöra för mer permanenta boenden på platsen genom utökade byggrätter för befintliga bostadstomter. En utökning av kvartersmarken ska också ske i planområdets norra del, vilket kan möjliggöra för ytterligare bostadstomter. I detaljplanen ska även Området utmed stranden värnas genom att möjligheterna att nyttja natur- och vattenområden fortsatt säkerställs.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen senast den 24 november 2016 till Tekniska förvaltningen, Planavdelningen, Box 45, 732 21 Arboga eller till tekniska@arboga.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Läs mer om den nya detaljplanen via länkarna nedan.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer