Exempelbild från MediaflowPro

Boendeplanering i Arboga kommun

Arboga kommun har tagit fram en Boendeplan i syfte att ge en samlad bild av hur utbud och efterfrågan på bostäder ser ut i Arboga.

Planen består av tre delar. Ett planeringsunderlag med en sammanställning av faktorer som styr boendeplaneringen samt en behovs- och marknadsundersökning. En del med politiskt antagna riktlinjer för hur kommunen vill att bostadsmarknaden ska utvecklas samt en bilaga där byggbara tomter, pågående planer och framtida utredningsområden redovisas.

Planens syften

Boendeplanen har flera syften. Bland annat är det ett informations- och marknadsföringsmaterial till olika intressenter på bostadsmarknaden men det är också ett planeringsunderlag för nämnder, styrelse och tjänstemän i det löpande kommunala arbetet. Boendeplanen kommer att ses över en gång varje mandatperiod.

Vill ni veta mer om planeringsunderlaget eller andra planeringsförutsättningar i Arboga så kontakta gärna kommunstyrelseförvaltningen för mer information, se kontaktuppgifter till höger.

Intresserad av att bygga bostäder i Arboga?

I Arboga finns gott om attraktiv mark att bygga bostäder på. Det finns också en efterfrågan på bostäder i centrala lägen, exempelvis radhusliknande bebyggelse och tillgängliga bostäder.

Titta gärna igenom bilagan med befintliga tomter och pågående planer till höger eller kontakta planavdelningen på tekniska förvaltningen för mer information, se kontaktuppgifter till höger.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer