Flygfoto Arboga

Översiktsplan 2030

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen och visar hur kommunen avser en utveckling av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.

 

Översiktsplanen ska ta hänsyn till både allmänna intressen och riksintressen samt ange en inriktning för utvecklingen i kommunen ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument utan ska vara vägledande vid detaljplanering och bygglov.

Till översiktsplanen kan fördjupningar eller tillägg göras för ett specifikt område där en högre detaljeringsgrad krävs. Det kan också handla om att man vill utreda vissa områden utifrån vissa specifika frågor så som exempelvis vindkraft, översvämningar eller infrastruktur.

Arboga kommun har en ny översiktsplan

Arboga kommuns översiktsplan antogs i mars 2018 och har utblick mot 2030. Översiktsplanen är ett måldokument som ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och närhet till grönska och vatten. Översiktsplanen innehåller även en LIS-bilaga (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt en Miljökonsekvensbeskrivning. 

Planhandlingar

Här kan du läsa översiktsplanen med tillhörande bilagor.

 

Framtidens Arboga - Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030.PDF

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), bilaga 1 till översiktsplanenPDF.

 

Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga 2 till översiktsplanen.PDF

Planprocessen

Processen för att ta fram en översiktsplan liknar den för att ta fram en detaljplan.

 

Boverkets webbplats har information om processen för översiktsplanering.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 juni 2019

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer