Exempelbild från MediaflowPro

Områdesbestämmelser

Kompletterar översiktsplanen

Kommunen kan komplettera översiktsplanen med hjälp av områdesbestämmelser. Bestämmelserna är bindande men gäller enbart ett fåtal detaljer och över ett begränsat område, som att reglera en befintlig bebyggelse eller skydda en värdefull bebyggelsemiljö.

Planprocessen

Processen för att ta fram områdesbestämmelser liknar den för att ta fram en detaljplan.

 

Boverkets webbplats har mer information om processen för områdesbestämmelser

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer