Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för Tornet 1

En ny detaljplan för Tornet 1 och del av Kallstensgården 1:4 har tagits fram. Detaljplanen antogs av tekniska nämnden den 9 december 2015 och vann laga kraft den 7 januari 2016.

Planområdet är beläget längs Vinbäcksleden. Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra en fortsatt användning och utveckling av befintlig byggnad. Vidare eftersträvas en långsiktig markanvändning som kan tillgodose olika behov och för platsen lämpliga användningsområden.

Markanvändningen inom planområdet indelas i två zoner. Avgränsningen för dessa sker i mitten av befintlig byggnad. Den västra byggnadsdelen avser medge vård, bostäder, skola (ej förskola eller grundskola), kontor och tillfällig vistelse. I den östra delen av planområdet tillåts småindustri, kontor, skola (ej förskola eller grundskola) samt verksamheter.

 

Planhandlingarna hittar du nedan;

 

Detaljplanehandlingar för fastigheten Tornet 1PDF


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer