Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplan för fastigheten Irisen 1

En ny detaljplan för fastigheten Irisen 1 har tagits fram. Detaljplanen antogs av tekniska nämnden den 13 april 2016 och vann laga kraft den 16 maj 2016.

Fastigheten Irisen 1 är belägen vid Konvaljvägen i nordöstra Arboga. Syftet med den nya detaljplanen är att säkerställa tillgången till de VA- ledningar som går i befintlig tomtgräns i västra delen på fastigheten Irisen 1, genom ett s.k. u- område, och samtidigt möjliggöra för en ny utbredning av fastigheten Irisen 1.

Den nya detaljplanen möjliggör därför för en fastighetsreglering där mark skiftas från kvartersmark till allmän platsmark och vice versa. Den nya detaljplanen följer de intentioner vad gäller byggrätt och andra utformningsbestämmelser som är beslutade i detaljplanen EII-3/2013.

Planhandlingarna hittar du genom att klicka nedan;

 

Detaljplanehandlingar för fastigheten Irisen 1PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer