Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Publicerad

Detaljplan för Strömsnäs 1:2 m.fl. antagen

Detaljplanen för Strömsnäs 1:2 m.fl. i Arboga kommun har antagits. Kommunstyrelsen tog den 23 februari 2021 beslut om att anta detaljplanen för ovan nämnda område.

Planområdet är beläget sydväst om Arbogas stadskärna. Området
avgränsas av länsväg 572 i norr och ett naturområde i söder.
Källstigen utgör den västliga avgränsningen och Västerleden utgör
den östra.


Syftet med den nya detaljplanen är att fastställa nuvarande ändamål samt att möjliggöra lämplig fastighetsbildning av de ytor som utgör kvartersmark.


Beslutet kan skriftligen överklagas till Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsbyggnadsenheten, Box 45, 732 21 Arboga. Överklagandet ska ha kommit in till kommunen senast den 19 mars 2021. Efter kontroll att överklagandet kommit in i rätt tid lämnas brevet vidare till Länsstyrelsen för prövning. I ett överklagande ska diarienummer KS 282/2019-214 anges och vilket beslut som överklagas. Redogör för varför ni anser att beslutet ska ändras. Underteckna brevet och förtydliga namnteckningen. Uppge också postadress och telefonnummer. Beslutet kan endast överklagas av den som är berörd av förslaget och som senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.


Ta del av handlingarna nedan:

Detaljplan för Strömsnäs 1:2 m.fl.PDF

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer