Exempelbild från MediaflowPro

Detaljplaner och områdesbestämmelser

En detaljplan reglerar hur mark och vatten får användas inom ett visst område. Om behovet av precisering är mindre kan områdesbestämmelser användas istället.

Detaljplaner
Detaljplaneöversikt
Planprocessen
Områdesbestämmelser
Planbesked och plantaxa
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 juli 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer