Kontaktpersoner

Här är en lista med kontaktpersoner, som förhoppningsvis ska vara till hjälp i de frågor som kan dyka upp inför flytten.

Kommunens växelnummer är: 0589-870 00.

Visningar och broschyrer

Allmän information om Arboga och erbjudande om skräddarsydda visningar i och runt Arboga, broschyrbeställningar med mera
Helene Wäfors, telefon 0589-871 77, e-post helene.wafors@arboga.se

Förskola

Bygglov

Fritids- och kulturutbud

Kommunstyrelse

Kulturskola

Näringslivsfrågor

Skola

Lediga tomter

Turistbyrå

Vuxenutbildning

Äldreboende

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: