Markanvisning

Är ditt företag intresserat av att bygga i Arboga? Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram mark för nya bostäder och verksamheter. Här presenterar vi ledig mark och aktuella inbjudningar till markanvisningar. Du kan även anmäla dig till kommunens intressentregister för markanvisningar, samt ta del av Arbogas riktlinjer för markanvisning. Pdf, 430.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Intressentregister

Anmäl ditt företag i formuläret nedan för att få information när kommunen går ut med inbjudan till markanvisningar.


Typ av byggnation * (obligatorisk)
Typ av byggnation
Direktanvisning

Om ditt företag vill etablera sig eller bygga på mark som ägs av Arboga kommun kan kommunen överväga att göra en direktanvisning. Tilldelning av verksamhetsmark sker i huvudsak via direktanvisning eller genom direkt försäljning av redan planlagd mark. Kontakta kommunen i ett tidigt skede för dialog om projektet.


Direktanvisning innebär att kommunen genomför en markanvisning utan urvalsprocess. För detta krävs att företaget lämnar in en skriftlig förfrågan till kommunen med information om företaget och projektet. Utifrån det tar kommunen ställning till om projektet är av intresse och förenligt med planerna för kommunens utveckling, exempelvis kommunens översiktsplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: