Tallen

Kvarteret Tallen ligger strax norr om Arbogas centrum. Detaljplanen medger bland annat en småskalig förtätning med enbostadshus på nya tomter. Till Arbogas centrum söder om järnvägsstationen är det bara några minuters gångväg. Det finns två lediga tomter kvar i området. Storleken på Tallen 3 är 750 kvadratmeter och Tallen 5 är på 793 kvadratmeter.

Tallen

Avgifter som tillkommer

Utöver tomtpriset tillkommer avgift för anslutning av kommunalt vatten och avlopp enligt 2017 års taxa, 223 468 kronor inklusive moms för en tomt på 750 kvadratmeter. Övriga kostnader som tillkommer är bland annat avgifter för bygglov, utsättning, nybyggnadskarta, planavgift och elanslutning.

 

Mer information om vad och hur du får bygga i området finns i detaljplanen.PDF

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 mars 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer