Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Höga ljudnivåer

Buller behöver inte vara högt för att vara skadligt, men höga ljudnivåer kan både upplevas som smärtsamma och orsaka skador. Skadorna kan vara tillfälliga eller för resten av livet.

I lagstiftning finns både riktvärden för ekvivalent- och maximal ljudnivå. Båda värdena gäller för en angiven tidsperiod men det ekvivalenta värdet visar medelljudnivå medan det maximala värdet visar det högsta ljudnivån under den tidsperioden. Regleringar hur mycket det får låta finns för bland annat inomhusmiljö, industribuller och buller från väg- och tågtrafik.

 

För att efterlikna örats förmåga att uppfatta ljud används ofta ett vägningsfilter vid ljudmätningar. Oftast används ett så kallat A-filter som tar främst med högfrekventa ljud. Vid mätning av lågfrekventa ljud kan istället ett annat filter, C-filter, användas. När det skrivs ut vilket filter som har används skrivs det som bokstav bakom decibelen, exempelvis dB(A).

Tips

  • Olika personer är olika känsliga för ljud. Även om du skulle vara den enda som reagerar på ljud du tycker är för höga så finns anledning att klaga eller använda hörselskydd. Gå aldrig på konsert, disco eller gym utan att ha öronproppar i fickan. Du kan aldrig veta hur hög volymen kommer att vara. "Plugga in" propparna om den känns för hög – och njut av all bra musik!
  • Stå alltid en bit bort från högtalarna. Skrik inte dina vänner i örat för att göra dig hörd på discot. Även om dina kompisar knappt uppfattar vad du säger kan det skada deras öron.
  • När du lyssnar på musik med hörlurar tänk då på att inte gradvis skruva upp ljudnivån. Eftersom öronen vänjer sig vid ljudet märker du inte lika lätt om musiken till slut egentligen är väldigt högt uppskruvad. Öronen har vant sig men kan ändå ta skada.
  • Säg till musikerna, gympaledaren, DJ:n, servicepersonalen, eller maskinisten på biografen om ljudet är för högt. Gå därifrån om de inte sänker ljudet. Får du symptom som tinnitus eller ljudkänslighet ska du genast lämna lokalen för resten av kvällen.
  • När du utsatt dina öron för höga ljud, till exempel på en konsert, bör du låta dem ”vila” i tystnad efteråt. Öronen ska tjäna dig länge.

Tinnitus

Tinnitus är upplevelsen av ett inre ljud, utan att det finns någon yttre ljudkälla och det kan låta hela tiden. Ljudet kan exempelvis fräsa, susa, pipa eller dåna. Men det är inte ljudets styrka som är det viktiga, även ett svagt ljud kan vara påfrestande. Cirka 1,5 miljoner svenskar har någon form av tinnitus, 50 000 så svår att deras dagliga liv påverkas. Många ungdomar löper risk att utveckla tinnitus, eftersom de ofta utsätter sig för musik med hög volym.

 

Orsakerna till tinnitus kan vara hörselskada, bullerskada, viss typ av medicinering, olika sjukdomar och olyckor. Det finns också de som fått tinnitus genom förändringar i bett, käkled och tänder. Följderna av tinnitus kan vara sömnsvårigheter, stress och koncentrationssvårigheter, oro och depressioner samt i svåra fall självmordstankar. Det går att söka hjälp inom sjukvården för att kunna hantera sin tinnitus. Det finns metoder som kan lindra det, så som avslappning, maskering eller övningar för att försöka fokusera på ljudet så lite som möjligt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: