Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad med olika tekniska lösningar för att underlätta vardagen kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Västra Mälardalens Kommunalförbund beslutar om bidrag efter prövning.

Vem kan få bidrag?

Bidrag lämnas till person med bestående funktionsnedsättning. Nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder är exempel på bestående funktionsnedsättning. Ändamålet med bidraget är att den funktionsnedsatte ska kunna leva ett självständigt liv. Anpassningen utförs i eller i anslutning till den bostaden.

Föräldrar som bor på skilda håll och har gemensam vårdnad av funktionsnedsatt barn kan i vissa fall få bägge bostäderna anpassade.

Vad får man bidrag till?

Inomhus kan bostadsanpassningsbidrag ges för att ta bort trösklar, bredda dörrar, ta bort badkar, ordna duschplats, förstärka belysning, installera spistimer och montering av lyftanordning med mera.

Utomhus kan bostadsanpassningsbidrag ges till ramper, räcken och höjning av balkonggolv med mera. Bostadsanpassningsbidrag kan även ges till andra saker än exemplen ovan men det ska alltid vara en nödvändig åtgärd i förhållandet till de behov som funktionshindret medför.

Bidragets storlek

Bostadsanpassningsbidraget täcker skälig kostnad för åtgärderna.

Om man flyttar till ny bostad, är möjligheterna att få bidrag begränsade på grund av att man som funktionsnedsatt förväntas att välja en bostad som inte kräver omfattade anpassningsåtgärder. Bidrag lämnas inte till sådana åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll eller reparationer och inte till tekniska brister i huset som fukt- och mögelsanering. Anpassning gäller bostadens fasta funktioner men inte av lösöre som man normalt tar med sig när man flyttar. Åtgärderna får inte vara ett led i en större upprustning av bostaden.

Ansökan och intyg

Kontakta en arbetsterapeut, som gör ett hembesök och ser hur det fungerar i bostaden. Det kanske räcker med hjälpmedel för att det ska fungera. Räcker det inte med hjälpmedel skriver arbetsterapeuten ett intyg samt hjälper till med ansökan som du skickar till Västra Mälardalens Kommunalförbund, Bidrag och tillstånd, 731 85 Köping. För anpassning av hyres- och bostadsrättslägenheter krävs fastighetsägarens medgivande.

Så här ansöker du:

Ansökningsblanketter för bostadsanpassningsbidrag finns hos Västra Mälardalens Kommunalförbund. Till ansökan ska ett intyg som styrker behovet av bostadsanpassning bifogas.

 

Mer information och kontaktpersoner på Västra Mälardalens Kommunalförunds webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 augusti 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer