Följ arbetet med nya vård- och omsorgsboendet

Nu bygger Arboga kommun ett nytt vård- och omsorgsboende. Följ arbetet här!

Oktober

Mark- och schaktningsarbetet är igång!

Staket runt byggarbetsområdet har satts upp och schakt- och markarbeten har påbörjats. Det är roligt att se hur arbetet har tagit fart på Åbrinken!

September

Nu har namntävlingen för nya vård- och omsorgsboendet avgjorts.

Arbogaborna har röstat fram namnet Åspegeln. Jättefint namn på boendet tycker vi! Över 100 röster kom in. Tack alla ni som deltog i omröstningen.

Arbogaborna var med och röstade fram namnet på det nya boendet.

Vad ska det nya vård- och omsorgsboendet heta? På informationsmötet i Medborgarhuset den 18 september kunde alla Arbogabor som ville vara med i vår namntävling.

Augusti

Härligt! Här tas det första spadtaget.

Det var en glad stämning när det första symboliska spadtaget togs.

Nu är vi snart igång!

Snart går startskottet för bygget av vård-.och omsorgsboendet. Kommunfullmäktige har gett klartecken att börja bygga!

Tipsa en kompis

vård- och omsorgsboendet

Vård- och omsorgsboendet Åspegeln kommer att ha 80 lägenheter och är vackert beläget nära Arbogaån.

Boendet har hemlika lokaler, digitala lösningar för att öka tryggheten och innergårdar med promenadstråk.

Nya förskolan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 oktober 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer