Följ vårt arbete med nya förskolan

Nu byggs nya förskolan Skogsgläntan i centrala Arboga. Följ arbetet här!

Oktober-november 2019

Nu händer det mycket med byggnationen av nya Skogsgläntan! Det är utvändiga markarbeten och undertak. Inne i förskolan pågår målning och installationer i fläktrum och storkök.

Juli-september 2019

Fasaden putsas och plattorna som nu gjuts är grunden till förråd. Utvändigt sker det också markarbeten. Inne monteras bland annat väggar och aggregat i fläktrummet.

Juni 2019

Så här ser byggnationen av Skogsgläntan ut från luften. Vilken vacker vy!

Om du har varit förbi bygget av den blivande förskolan ser du kanske att man nu putsar de två sista huskropparna. Invändigt fortsätter bland annat gipsning av väggarna. Det är spännande att se hur Skogsgläntan tar form!

Maj 2019

Exempelbild

Nu har det invändiga jobbet i nya förskolan tagit fart. Bland annat har montering av ventilationskanaler påbörjats.

Exempelbild

I dag var styrelsen för byggprojektet av förskolan på plats.

April 2019

I härligt vårväder pågår nu läggning av betongtakpannor och solceller.

Februari 2019

Skogsgläntan, det är namnet på nya förskolan! ”Det är ett jättebra namn. Det har en koppling till platsen för förskolan med närheten till skogen. Namnet har även en förankring i vår vision om att barnen ska ha naturen som ett hjälpmedel i sitt lärande”, säger förskolechef Mia Vainionpää som berättar att det är pedagogerna som har tagit fram namnet.

Januari 2019

Spännande, den nya förskolan börjar ta form! Nu har man börjat resa väggarna, i kyla och snö.

December 2018

Arbetet går framåt. Nu är vi inne i andra etappen och gjutningsarbetet är i full gång. ”Det har rullat på väldigt bra och vi har kommit långt”, säger byggprojektledaren Tomas Rådman.

November 2018

268 pålar ska slås ner i marken.

Pålningsarbetet lägger grunden för den nya förskolan. Nu pågår ett arbete med att slå ner totalt 268 pålar i marken.

Oktober 2018

Nu har arbetet med vägar för fordonen på byggarbetsplatsen startat. Från Oljevägen blir det en infartsled till arbetsplatsen.

September 2018

Vy över området där nya förskolan ska ligga.

Här ser vi hur arbetet på byggarbetsplatsen har utvecklas. Byggprojektledaren Tomas berättar att det har löpt på bra.

Mark- och schaktningsarbetet är igång!

Spännande, nu har schaktningsarbetet påbörjats. I omgivningarna runt förskolan finns fina grönområden.

Härlig höstvärme när det första spadtaget togs.

Spaden i backen, nu är vi igång! Den 4 september startade byggprojektet med det första symboliska spadtaget.

Augusti 2018

Nu är vi snart igång!

Snart går startskottet. Kommunfullmäktige har nu gett klartecken att börja bygga! Spaden i backen planeras redan i september.

Tipsa en kompis

oM FÖRSKOLAN

Skogsgläntan är en ny modern förskola som byggs i centrala Arboga.

Det finns plats för 175 barn, uppdelat i flera avdelningar. Lokalerna bjuder in till lek och lärande och det är spännande utemiljöer.

Nya förskolan

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer