Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform på eftergymnasial nivå som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats, inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft. Utbildningen avser till att leda till jobb direkt efter examen.

 

Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel från CSN.

Utbildningens längd varierar från en termin till tre år.

Hos oss kan du läsa:

 Utbildningarna är på 2 år och heltidsstudier (400/420 Yh-poäng) varav 20/21 veckor (100/105 Yh-poäng) är lärande i arbete (LIA)

 

Utbildningen är på 1 år och heltisdstudier (200 Yh-poäng) varav
4 veckor (20 Yh-poäng) är lärande i arbete (LIA

 Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 april 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer