Vårdbiträdesutbildning

Utbildning till vårdbiträde är tillsammans med Köpings kommun. Utbildningen är kortare än utbildningen till undersköterska och har även lägre behörighetskrav.

För att vara behörig krävs det att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk motsvarande grundskolan. Utbildningen är på 800 poäng fördelade på två terminer och innehåller kurserna:


  • Anatomi och fysiologi 1
  • Psykologi 1
  • Gerontologi och geriatrik
  • Omvårdnad 1
  • Social omsorg 1
  • Hälso- och sjukvård 1
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  • Psykiatri 1
  • Omvårdnad 2


Nästa kursstart är 9 januari 2023. Observera att utbildningen är på heltid och lektionerna hålls i Arboga och eventuellt i Köping. 

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att ansöka till utbildningen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: