Vårdbiträdesutbildning

Hösten 2018 startade vi en utbildning till vårdbiträde tillsammans med Köpings och Kungsörs kommun. Utbildningen är kortare än utbildningen till undersköterska och har även lägre behörighetskrav.

För att vara behörig krävs det att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk motsvarande grundskolan. Utbildningen är på 800 poäng fördelade på två terminer och innehåller kurserna:


  • Vård- och omsorgsarbete 1 (innehåller praktik)
  • Medicin 1
  • Psykologi 1
  • Hälsopedagogik 1
  • Etik och människans livsvillkor
  • Psykiatri 1
  • Specialpedagogik 1


Nästa kursstart är 10 augusti 2020. Observera att utbildningen är på heltid och lektionerna hålls i Arboga. 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer