Ansökan

Ansökan till mitterminsstart är öppen mellan 26 februari till 15 mars. 

Kurserna som kommer att kunna sökas är matematik, svenska och svenska som andra språk på grundläggande och gymnasial nivå.

 

Genom vår webbansökan kan du söka till kurser inom vård- och omsorgscollege, kurser på grundläggande nivå och matematik, svenska och svenska som andraspråk på gymnasienivå. Observera att om du inte har läst hos oss under 2017 behöver du lämna in en kopia på dina tidigare betyg i receptionen senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska vara giltig.

 

För att söka vår barnskötarutbildning, distanskurser eller utbildningar i en annan kommun behöver du träffa vår studie-yrkesvägledare och göra en ansökan på papper hos henne.

 

 

Nedan finns en lista på vilka kurser du kan söka på vår webbansökan.

 

Sök kurserna genom att klicka här.


Gymnasiekurser

För att vara behörig till de inledande kurserna på gymnasienivå krävs grundskola eller motsvarande kunskaper. Kontakta gärna vår studie och yrkesvägledare om du är osäker på vad du ska läsa och vilka förkunskaper som krävs. Följande kurser kan du söka genom vår webbansökan:


Matematik 1b, 1c

Matematik 2b, 2c

Matematik 3b, 3c


Svenska 1

Svenska 2

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2


Vård och omsorgsarbete 1

Medicin 1

Psykologi 1

Hälsopedagogik


Vård och omsorgsarbete2

Specialpedagogik 1

Psykiatri 1

Etik och människans livsvillkor


Gymnasiearbete inom vård och omsorg

Vård och omsorgs vid demenssjukdom

Äldres hälsa och livskvalitet

 

Kurslitteratur för kurserna Svenska 1 och 2, Svenska som andra språk 1 och 2  är boken: Svenska etc. av Annsofie Thörnroth (2006).

Grundläggande kurser

Grundläggande kurser motsvarar utbildning på grundskolan och vilken nivå du börjar på beror på dina förkunskaper. För att vara behörig att studera svenska som andraspråk delkurs 2 ska du ha ett godkänt betyg i SFI D eller motsvarande kunskaper. De kurser på grundläggande nivå som du kan söka på vår webbansökan är:


Svenska som andraspråk delkurs 2

Svenska som andraspråk delkurs 3

Svenska som andraspråk delkurs 4

 

Matematik delkurs 1

Matematik delkurs 2

Matematik delkurs 3

Matematik delkurs 4

Samhällskunskap


Obs! Vi har inte längre undervisning i engelska på grundnivå. Behöver du läsa engelska går det att göra i våra grannkommuner eller på distans, kontakta Högskolecentrums studie- och yrkesvägledare för att göra en ansökan.

 

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 februari 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer