Vi använder kakor (cookies) på vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa. Läs mer om de kakor vi använder på arboga.se

Olyckor och kriser

Om en krissituation uppstår inom någon av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns en krisorganisation och personalen är insatt i hur man ska agera i de olika händelseförloppen som kan inträffa.

Organisationen är uppbyggd utifrån rektors/förskoleområdena där lokala krisgrupper finns. Rektor/förskolechef ansvarar för den lokala krisgruppen, att information förankras hos personalen, anslår de resurser som krävs samt att uppdaterade telefonlistor finns tillgängliga. I krissituationer är det rektor/förskolechef som sammankallar och informerar personalen.

Till hjälp i krissituationer har varje skola/förskola handlingsplaner utarbetade utifrån olika krissituationer.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en krisgrupp som består av skolchefen, verksamhetschefer, förskolechefer samt rektorer. Gruppen ska bedöma om extra resurser behöver kallas in.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: