Skolskjuts

Arboga kommun ordnar skolskjuts till elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasieskola som bor långt ifrån sin skola. Rätten till skolskjuts avgörs bland annat av färdvägens längd och trafiksäkerheten på vägen. Du kan få skolskjuts till den skola som kommunen har anvisat.

Regler för avstånd mellan hem och skola

Elever i grundskola och gymnasieskola har rätt till skolskjuts enligt följande regler:

  • Årskurs F-3 med en skolväg som är minst 3 km.
  • Årskurs 4-6 med en skolväg som är minst 4 km.
  • Årskurs 7-9 med en skolväg som är minst 5 km.
  • Gymnasiet med en skolväg som är minst 6 km.

Kilometergränserna anger även hur lång gångvägen mellan hem och busshållplats maximalt kan vara.

 

Elever med särskilda skäl som till exempel funktionshinder kan beviljas skolskjuts även om avståndet mellan hem och skola är kortare än gränserna ovan.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att en elev bor på två adresser (vårdnadshavares folkbokföringsadresser) lika mycket. För att få skolskjuts från båda adresserna gäller samma regler för avstånd som vid ett boende.

Måste jag ansöka om skolskjuts?

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du inte har växelvis boende eller andra särskilda skäl. De grundskoleelever som har rätt till skolskjuts erbjuds det automatiskt till den skola som kommunen har anvisat.

 

Om du har växelvis boende eller andra särskilda omständigheter ansöker du om skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts på grund av särskilda skälWord

 

Om du ska börja i årskurs 1 på gymnasiet ansöker du om fria skolresor hos Västmanlands Lokaltrafik. Om det inte finns någon kollektivtrafik på sträckan du ska åka kan du söka resebidrag.

Om busskortet skadas eller tappas bort

Alla elever som åker skolskjuts i linjetrafik får ett busskort. Om ditt busskort skadas eller tappas bort får du själv betala för ett nytt kort.

 

Mer om Västmanlands länstrafik på vl.se

Viby buss webbplats

Götlunda taxi- och busstrafiks webbplats

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 januari 2017

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer