Hållbara måltider

Samtliga kök inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar aktivt med att skapa hållbara måltider som är bra både för miljön och våra gästers hälsa. Köken arbetar bland annat genom att successivt öka andelen ekologiska och säsonganpassade livsmedel. Under 2020 var 40 procent av de livsmedel som kommunen köpte in ekologiska.

Vi ställer tydliga krav på livsmedel i våra upphandlingar, och väljer att arbeta med råvaror och livsmedel av hög kvalitet. Vi eftersträvar att inköpen av ekologiska produkter ska öka samt att vi planerar våra menyer och väljer råvaror efter säsong. Kommunen arbetar bland annat med utbildning av måltidspersonalen, utveckla upphandlingarna, säsongsanpassa inköpen, utveckla matsedeln och öka andelen vegetabilier.


Genom att öka andelen vegetabilier och minska mängden kött- och charkprodukter kan vi satsa på ännu bättre kvalitet i våra val av kött t.ex. genom att öka andelen inköp av kött som är ekologiskt producerat. Även om vi vid upphandling inte kan ställa krav på närodlade råvaror, gör vi i varje kök ett aktivt val att i första hand välja svenska råvaror.


År 2020 var 63 % av alla inköp av livsmedlen till kommunen svenskproducerade, andelen svenskt oberett kött låg på 97 %. All kyckling som serveras är svensk och all den fisk som köps in till skolor och förskolor är miljö- och hållbarhetscertifierad enligt MSC. 


Vi arbetar för att:

  • Öka andelen ekologiska livsmedel
  • Öka andelen svenska livsmedel
  • Välja MSC-märkt fisk med grönt ljus i WWFs fiskguide
  • Frukt- och grönsaker väljs efter säsong
  • Öka andelen baljväxter
  • Öka andelen vegetariska måltider
  • Minska mängden kött- och charkprodukter
  • Minska matsvinnet, både från köket och våra gästers tallrikar
  • Minskad klimatpåverkan (genom att minska mängden koldioxidekvivalenter på livsmedelsinköp)

Vad är matsvinn?

Matsvinn är mat som slängs fast att den hade kunnat ätas om den behandlats, förvarats eller tillagats på annat sätt. En stor del kommer även från våra tallrikar och handlar då oftast om att man lägger på mer än man orkar äta upp.


Naturvårdsverket - Matavfall och matsvinn

Hur arbetar vi för att minska matsvinnet?

Mål är antagna både i FN:s miljömål (Agenda 2030) och i den svenska livsmedelsstrategin för att halvera matsvinnet till år 2030.


Agenda 2030 - Hållbar konsumtion och produktion


I kommunen arbetar vi aktivt både i köken och våra restauranger för att bidra till att nå de nationella och internationella målen. I köken fokuseras det på, förvaring, beställnings- och användningsrutiner samt portionsberäkningar.


Ute i våra skolrestauranger fokuserar vi på gästen och gästdialog för att påverka hur mycket som slängs från våra gästers tallrikar, så kallat tallrikssvinn. Vi gör även klassbesök och pratar med eleverna om båda mat, måltider och matsvinn.


Genom att fokusera på gästdialogen och svinnets ekonomiska- och miljömässiga påverkan minskade tallriksvinnet i kommunens skolor med 22 % under perioden augusti 2017-mars 2018.

Vad är ekologisk mat?

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.


Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.


Livsmedelsverket - Ekologisk mat

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: