Hållbara måltider

Hela 36 procent av de livsmedel som kommunen köper in är ekologiska. Samtliga kök inom förskola, skola och äldreomsorg arbetar successivt med att öka andelen ekologiska livsmedel.

Vi ställer tydliga krav på livsmedel i upphandlingar, och väljer att arbeta med råvaror och livsmedel av hög kvalitet. Vi eftersträvar att inköpen av ekologiska produkter ska öka samt att vi planerar våra menyer och väljer produkter efter säsong. Kommunen arbetar bland annat med utbildning av måltidspersonalen, utveckla upphandlingarna, förankra frågan hos alla som berörs, utveckla matsedeln, säsongsanpassa inköpen och öka andelen vegetabilier. Även om vi vid upphandling inte kan ställa krav på närodlade råvaror, gör vi i  varje kök ett aktivt val att i första hand välja svenska råvaror.

 

I Arboga kommun serveras bland annat dessa ekologiska livsmedel:

Ägg, fisk, grönsaker och frukt. Allt kaffe som köps in i kommunen är ekologiskt och etiskt märkt. Under år 2017 var 36% kommunens livsmedelsinköp ekologiska.

Vi arbetar för att:

  • Öka andelen ekologiska livsmedel
  • Öka andelen svenska livsmedel
  • Välja MSC-märkt fisk.
  • Frukt- och grönsaker väljs efter säsong.
  • Öka andelen baljväxter.
  • Öka andelen vegetariska måltider.
  • Minska mängden kött- och charkprodukter.
  • Minska matsvinnet.

Vad är ekologisk mat?

I den ekologiska odlingen får man inte använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden.

Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Man får inte använda genetiskt modifierade organismer. Bestrålning är inte heller tillåten. Ett fåtal tillsatser får användas.

Märkning av ekologisk mat

Beroende på hur produkten framställts och vad den innehåller finns det olika märkningar för ekologiska livsmedel. Livsmedelsverket har tagit fram en bra guide för den som vill veta mer om märkningarna.

 

Bild som visar Livsmedelsverkets guide för olika märkning på mat.

Livsmedelsverkets guide för olika märkning på mat. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer