DigiLär - En till en

Arboga kommun startade under hösten 2010 projektet En till en för grundskolans och särskolans elever i årskurs 7-9.


Projektet innebär att varje elev i årskurs 7-9 disponerar en egen bärbar dator.

 

Mål:

  • Elevernas måluppfyllelse förbättras
  • Elevernas nyfikenhet och lust att lära ökar
  • Lärarna utvecklar och förändrar arbetsformer och metoder i undervisningen

Med en dator per elev för grundskolans äldre år kan vi förändra och utveckla elevernas lärmiljö. Alla elever, oavsett samhällsklass, kön eller stödbehov, ges likvärdiga möjligheter att använda IT som verktyg i lärandet. Eleverna får härigenom bättre förutsättningar för att nå de nationella målen och vara väl rustade för framtiden.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer