Gäddgårdsskolan

Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform med nio läsår.
Elever som inte når upp till grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskola.

Utbildningen anpassas till varje elevs förutsättningar och motsvarar så långt det är möjligt den som ges i grundskolan.

Utbildningen omfattar ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildning inom ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 april 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer