Så arbetar vi

Västergården säng
Västergården hylla

Västergården arbetar temainriktat med sagor och böcker som verktyg. Genom detta får vi in läroplanens mål för förskolan. För att nämna några böcker vi arbetat med: Musse och Helium, Bockarna Bruse, Knacka på, Alfons Åberg. Barnen utvecklar sitt ordförråd, språkförståelse och sitt lärande. Det blir ett större intresse för böcker vilket kan kopplas till förskolans vision.

För att förstärka språket använder pedagogerna TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bilder. Fantasi, lek och glädje är i fokus. Miljön på förskolan är under ständig utveckling för att framhålla visionen. Vi arbetar fortlöpande med IKT.


 

Lärplattor används dagligen på ett medvetet sätt både i arbetet med barnen och i dokumentation av verksamheten. Vi har också haft ett samarbetsprojekt med Kulturskolan där barnen fick lära sig göra egna filmer från start.


Västergården är uppdelad på två olika sidor, Sagosvängen och Hussvängen. Varje sida är uppdelad på fyra grupper. Barnen befinner sig i grupperna under större delen av dagen. Grupperna delas in efter ålder och behov. Dessa är små för att alla barn ska bli sedda, utvecklas och få de utmaningar de har rätt till, en framgångsfaktor. Det leder vidare till att alla kommer till tals, färre konflikter och arbetsro. Värdegrundsarbetet ligger till grund.


Förskolan erbjuder varje år Hitta Vilse kurser för de äldsta barnen.

Västergården bord
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 30 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer