Smultronet

Smulltronet är en av två småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år.

 

På Smultronet arbetar vi efter mottot att ”ingenting är omöjligt”. Här får barnen tid, möjlighet och uppmuntran att försöka klara av att göra saker på egen hand. Det gör att vi får självständiga och trygga barn som tror på sin egen förmåga.

Samlingar

Vid våra samlingar arbetar vi medvetet med att stimulera barnens språkliga utveckling samt matematiska tänkande. Det gör vi genom sång, rim, ramsor, samtal och lekar. Alla barn får möjlighet att delta aktivt i samlingen. Genom att alla barn blir sedda och bekräftade stärker vi barnens självkänsla.

 

En gång per vecka har vi gemensamma sångsamlingar tillsammans med de andra avdelningarna.

Teckenkommunikation

På Smultronet använder vi oss av tecken som stöd i språkutvecklingen. I samlingen tränar vi på ”veckans tecken”. Varje dag presenterar vi maten genom att visa tecken samtidigt som vi berättar med ord vilken mat det blir. Vi använder också tecken för att förstärka det vi säger i vardagliga situationer.

Måltider

Vi låter barnen vara delaktiga efter sin egen förmåga med att lägga på maten, dela den och så vidare. Vi uppmuntrar barnen till att aktivt vara med och tala om vad de vill ha genom att peka, berätta eller visa tecken.

Vila

Efter lunchen får de barn som har behov sova en stund på madrass eller i vagn. En vuxen finns med i rummet tills alla barn har kommit till ro och somnat. De barn som inte sover läser saga.

Leken

Leken har stor betydelse för barnens utveckling. Därför ger vi barnen stort utrymme till den fria leken. Vi försöker också erbjuda en miljö som lockar till lek och aktivitet. De vuxna finns med som stöd.

Skogen/Utevistelse

Alla barn får vara ute en stund varje dag. Oftast leker vi ute på vår gård där det finns många möjligheter till olika aktiviteter till exempel gunga, åka rutschkana, leka i den stora sandlådan eller bara vara i skogskanten och leka med pinnar, löv och kottar. En gång i veckan går vi till skogen som ligger alldeles intill vår förskola. Där får barnen möjlighet att upptäcka naturen samtidigt som det är bra träning för motoriken att röra sig i den ojämna terrängen.

Sång och rörelse

Syftet är att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Det blir oftast olika sång- och rörelselekar.

Skapande

En gång per vecka har vi skapande tillsammans med några barn åt gången. Vi använder oss av olika tekniker och material. Vi tränar på våra grundfärger genom att benämna dem med ord samt lära oss tecknet.Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer