Jordgubben

Förskolan ska, tillsammans med föräldrarna, lägga grunden för ett livslångt lärande.

 

På Jordgubben vill vi att barnen ska känna tillit till oss vuxna.
Barnen ska känna gemenskap med de andra barnen och vi ska ha roligt tillsammans.

Barnens egna val

Barnen väljer enskilt eller tillsammans, vad de vill göra.
Till exempel massage, måla till musik, baka, göra experiment, leka maskerad, gå till skogen med mera.

Skapande

Planerat skapande har vi en gång per vecka då vi till exempel klipper och klistrar, formar, målar vid stafflier, målar till musik och så vidare. Vi utgår från varje barns kunnande och anpassar aktiviteterna därefter.

Rörelselek

I rörelseleken övar vi många saker samtidigt som självförtroendet stärks.
Just nu använder vi oss av sång- och rörelselekar och en ”aktivitetsbana”.

Skogsdag

Vi går till skogen minst en gång per vecka.
Vi tar till vara barnens upptäckter i skogen och hjälper dem att skaffa mer kunskap om detta.
Höstterminens skogsdagar inleds med kursen Hitta Vilse.


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer