Så arbetar vi

Förskolan har ett aktivt miljöarbete, både när det handlar om inköp, undervisning och fostran. Ett hållbart samhälle och en gemensamhets-känsla som sträcker sig utanför förskolan samt en stärkt självbild genomsyrar undervisningen på förskolan. En god fysisk och psykisk hälsa bidrar till att vi mår bättre, är gladare och utvecklar ett stärkt fortsatt lärande.

 

Norrgårdens förskola är Grön Flagg-certifierad sedan 2017 och arbetar tematiskt med hållbarhetsfrågor. De områden som är i fokus är djur och natur, jämställdhet och hållbar konsumtion och produktion där vi stävar mot en kemikalie- och giftfri miljö.

 

Under 2019 startades ett samarbete med Arboga Katthem vilket är kopplat till Grön Flagg-arbetet och temat djurens välmående. I detta samarbete har barnens kunskaper och empati utmanats samt att vi samlat pant och skänkt till katterna. På så sätt binds både djur och natur samman. På förskolan finns ett Grön Flagg-råd där både barn och pedagoger deltar.

 

 

Norrgården Grön flagg
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer