Så arbetar vi

Myran läser

Förskolan arbetar språkorienterat och de språkstimulerande miljöerna på förskolan ger barnen möjlighet att samtala, lyssna och prova på aktiviteter i lugn och ro, och i sin egen takt.


Barnen utmanas i att utveckla ett rikt och nyanserat språk genom sagor, samtal, högläsning, rim-ramsor och lek med språket i samspel med andra barn och pedagoger. Som förstärkning av språket använder pedagogerna TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt bilder och ett varierat konkret material. Genom att arbeta med det konkreta materialet hjälper vi barnen till ökad kommunikativ förmåga, stärkt analysförmåga, begreppslig förmåga, metakognitiv förmåga och förmågan att hantera informationen de fått.

 

Ett exempel på ett av de konkreta materialen som används på förskolan är Babblarfigurerna, ett material som främst används hos de allra minsta barnen som ett språkutvecklande material.

 

Myran bokstäver
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 mars 2020

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer