Samverkan med hemmet

Inskolningssamtal, erbjudande om utvecklingssamtal, olika mötesformer med vårdnadshavare, dagliga mötet med lämning och hämtning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 november 2016

Kontakt och öppettider

Telefon: 0589-870 00
E-post: arboga.kommun@arboga.se

Arboga kommun
Box 45
732 21 Arboga
Besöksadress: Smedjegatan 5

Organisationsnummer 212000-2122

Öppettider och telefonnummer